Polen stap dichter bij toetreding tot EU

Polen is weer een stapje dichter bij de Europese Unie gekomen. Poolse boeren kunnen vanaf 1 januari 2001 een deel van hun producten vrij op de Europese markt verkopen, terwijl Polen de heffingen op onder andere graan en vlees zal opheffen. Over deze zogeheten `dubbel nul' afspraak is maandenlang moeizaam onderhandeld. Het afbreken van de tariefmuren was een belangrijke voorwaarde voor verdere onderhandelingen over het lastige landbouwdossier tussen Polen en de Europese Unie.

Terwijl Hongarije en Tsjechië de tarievenkwestie al sinds afgelopen zomer hadden opgelost, bleef Polen dwarsliggen. De regering van premier Buzek besloot zelfs tot het invoeren van nieuwe tarieven om de boeren te beschermen.

Afgelopen voorjaar liepen de onderhandelingen stuk omdat Polen weigerde akkoord te gaan met een regeling zolang de producten van de Europese boeren nog gesteund zouden worden met exportsubsidies. De kwestie leidde tot ernstige verslechtering van het onderhandelingsklimaat tussen Polen en de Europese Unie over de uitbreiding. Woensdag kwamen beide partijen overeen dat driekwart van de totale handel in landbouwproducten vrij zal zijn. Groente, fruit en onder andere levende have zijn helemaal vrij. Over moeilijke kwesties als graan en varkensvlees zijn quota afspraken gemaakt die jaarlijks met tien procent verhoogd zullen worden.

Landbouwcommissaris Fischler van de Europese Commissie heeft positief gereageerd: ,,Dit is goed voor de handel én voor de voorbereidingen voor de uitbreiding.'' Hij wees erop dat het gaat om een handelsvolume van meer dan een miljard Euro. Ook commissaris Verheugen die over de uitbreiding van EU gaat sprak van ,,zeer goed nieuws''.

In Polen wordt het onderhandelingsresultaat als een overwinning gezien. Kranten wijzen erop dat de afspraken die Polen met de EU heeft weten te maken verder gaan en degelijker zijn dan wat de andere kandidaat-lidstaten hebben bereikt. Vooral het feit dat Poolse boeren zich zonder obstakels op de Europese markt kunnen gaan manifesteren wordt als grote doorbraak gezien. Bruno Dethomas, ambassadeur van de EU-missie in Warschau wijst erop dat de Poolse boeren nu zelf kunnen uitvinden of en hoe ze zich kunnen meten met hun Europese concurrenten.

Gazeta Wyborcza, het grootste dagblad in Polen, benadrukt in een commentaar dat de goedkope Europese producten straks niet meer de Poolse markt zullen bederven.