NW-Europa wacht steeds meer regen

Het broeikaseffect moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor de mondiale toename van natuurrampen en de toename van regenval en overstromingen in Noordwest-Europa.

Dit stellen onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam in een rapport `Climate Change and Extreme Weather Events', dat vandaag in Amsterdam is gepresenteerd. Het onderzoek is opgesteld in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

In de laatste twee decennia is de temperatuur op aarde met ongeveer 0,2 graden celsius per decade gestegen. Deze temperatuurstijging kan niet worden verklaard door natuurlijke oorzaken, zoals veranderingen in zonneactiviteit of minder vulkaanuitbarstingen. De enige plausibele verklaring is het broeikaseffect, zo stellen de onderzoekers prof.dr.ir. Pier Vellinga en drs. Willem van Verseveld. Onder broeikaseffect wordt verstaan de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, met name kooldioxide.

Volgens het rapport kan het broeikaseffect op termijn leiden tot een plotselinge verandering in het klimaat. Een van de mogelijke plotselinge veranderingen is de stagnatie van de warme golfstroom. Zo'n stagnatie leidt tot een Siberisch klimaat in Noordwest-Europa met meer dan zes maanden sneeuw per jaar. Verschillende modellen wijzen volgens het rapport op een proces van stagnatie, die kan plaatsvinden in een tijdsbestek van tien jaar tijd ergens in de periode tussen 2100 en 2300.

Een andere plotselinge verandering met een kleine waarschijnlijkheid is het afbreken en smelten van de ijskap van West-Antarctica. Dit kan leiden tot een mondiale zeespiegelstijging van 4 tot 6 meter. Als de verwachte klimaatverandering de komende eeuw optreedt, zal deze ijskap volgens een gemiddelde schatting over een periode van 500 tot 700 jaar verdwijnen. Er is een kleine kans dat dit al over ongeveer 100 jaar gebeurt.

Extreme regenval wordt nu al vaak toegeschreven aan het broeikaseffect, ,,maar die stelling was wetenschappelijk behoorlijk omstreden'', aldus Vellinga. Hij meent met Van Verseveld nu te hebben aangetoond dat er werkelijk een verband bestaat, al blijft onduidelijk hoe groot die invloed precies is. ,,Ook het KNMI zegt nog steeds dat toevallige veranderingen van depressiebanen de oorzaak zijn'', aldus Vellinga. ,,Maar dat is niet zo.''

De onderzoekers vergeleken gegevens uit internationale metereologische literatuur met statistieken van verzekeringsmaatschappijen. Daaruit leidden zij onder meer af dat extreme regenval, stormen en overstromingen in de jaren negentig per jaar voor 100 miljard gulden schade veroorzaakten. In 2010 zal dit tweemaal zoveel zijn.