Monarchie

Heel verstandig van het kabinet om aan de positie van het koningschap niet te morrelen (NRC Handelsblad, 19 september). Stel je voor dat de koningin in haar voorleesrede op Prinsjesdag zelf aan het wegzagen van een poot onder haar troon had moeten beginnen. Maar of haar positie nu wezenlijk gespaard blijft, is de vraag. Je kunt je haast niet aan de indruk onttrekken dat de motivatie om de monarchie onaangeroerd te raken, louter berust op pragmatisme. De ministerpresident gebruikt argumenten die kort geleden nog als emotioneel en hysterisch werden afgedaan.

Het valt nog te bezien of de rol van het staatshoofd in de komende jaren onveranderd blijft. Griezelig lijkt me de hint van de Raad van State, dat premier Kok in toenemende mate de chaperon en probleemvanger van de vorstin moet zijn. Er verandert dus nogal wat, al zeggen we van niet.