Meer taken lidstaten tegen kartels

Nationale medededingsautoriteiten en nationale rechters krijgen meer taken in het Europese mededingingsbeleid. Dat is de kern van een gisteren gepresenteerd en al eerder aangekondigd voorstel van de Europese Commissie. Het gaat om de toepassing van de in 1962 ingevoerde regelgeving over restrictieve praktijken van bedrijven en misbruik van dominante marktposities. ,,Dit is het belangrijkste wetgevende initiatief op mededingingsgebied sinds de de fusieregeling van 1990'', aldus Eurocommissaris Mario Monti. Fusies en staatssteun vallen overigens niet onder het jongste voorstel.

Door inschakeling van nationale autoriteiten moet `Brussel' meer tijd krijgen voor de belangrijkste zaken. Volgens Monti is de decentralisatie nu mogelijk, omdat in de lidstaten een ,,mededingingscultuur'' is ontstaan. Volgens de Europese Commissie is er geen sprake van ,,renationalisatie'' van het mededingingsbeleid, omdat Brussel de mogelijkheid van interventie houdt en de nationale mededingingsautoriteiten een ,,netwerk'' zullen vormen.

De Europese werkgeversorganisatie UNICE heeft eerder gewaarschuwd voor een dergelijke renationalisatie. Volgens medewerker E. Berggren is dat bezwaar deels bezworen door de toegevoegde bepaling dat de nationale rechter niet de nationale wet mag toepassen zodra een mededingingszaak ,,de Europese handel beïnvloedt''. Minder blij is hij dat Brussel alsnog per verordening kan bepalen dat bedrijven overeenkomsten moeten melden bij grote marktaandelen. De Europese ministers stemmen bij gekwalificeerde meerderheid over het voorstel, het Parlement mag adviseren.