ME-patiënt krijgt toch uitkering

De Centrale Raad voor Beroep heeft een 43-jarige ME-patiënte een WAO-uitkering toegekend. Volgens het hoogste rechtscollege voor verzekeringszaken heeft de uitvoeringsinstelling Cadans jarenlang ten onrechte de WAO-uitkering afgewezen omdat er geen sprake was van duidelijke lichamelijke of psychische klachten.

Volgens de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid kan de uitspraak verstrekkende gevolgen hebben voor circa 12.000 ME-patiënten die geen of een te lage WAO-uitkering krijgen. Volgens de steungroep is het voor het eerst dat een ME-patiënte zonder andere klachten gelijk krijgt in een beroepszaak.

,,Wij hopen dat keuringsartsen nu ME als een ziekte gaan zien'', zegt C. Sierksma van de steungroep. Volgens haar leggen keuringsartsen vaak rapporten van specialisten over ME-patiënten naast zich neer. ME is een ziekte die ook wel chronische vermoeidheid wordt genoemd, maar hiervoor bestaat geen medische aanwijsbare oorzaak.

Volgens het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen is er sinds 1998 een richtlijn die soelaas kan bieden voor ME-patiënten. Deze richtlijn bepaalt dat niet een ziekte de doorslag geeft bij een keuring maar de beperkingen die zieke werknemers hebben. De richtlijn is sinds juli tot een wettelijke regeling opgewaardeerd. Maar artsen houden volgens een LISV-woordvoerder altijd ruimte om naar eigen goeddunken te handelen.