Kabinet wil voorzichtig verder met biotech

Het kabinet gaat de ontwikkeling van biotechnologie ,,op een verantwoorde manier'' stimuleren. Een commissie biotechnologie gaat een maatschappelijk debat over dit onderwerp organiseren.

Dat staat in de nota biotechnologie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Wegens de vele vertakkingen van biotechnologie (ziektebestrijding, aangepast voedsel, minder bestrijdingsmiddelen in de landbouw) is de nota ondertekend door de ministers Pronk (VROM), Brinkhorst (Landbouw), Jorritsma (Economische Zaken), Borst (Volksgezondheid) en Hermans (Onderwijs). Biotechnologie is volgens het kabinet een technologie waarvan de kansen volledig benut moeten worden. ,,De snelle ontwikkelingen op dat terrein brengen kansen met zich mee voor verbetering van de gezondheidszorg, de landbouw, de voeding en het milieu.''

Het kabinet meent dat Nederland een achterstand heeft ten opzichte van de andere westerse industrielanden. Vooral op het gebied van planten- en dierkundige biotechnologie loopt Nederland achter. Een debat daarover heeft nooit plaatsgevonden.

Het kabinet wil nu ,,voorzichtig voorwaarts'' met biotechnologie en pleit voor een verantwoorde acceptatie. Terughoudendheid is er vooral op het gebied van genetische modificatie van planten. Ook ten aanzien van xenotransplantatie, gentherapie en voorspellende geneeskunde heeft het kabinet grote reserves.

De nota staat echter vooral in het teken van de kansen die biotechnologie biedt. Zo kan de houdbaarheid van bederfelijke waar worden verlengd, en wordt het wellicht makkelijker om milieudelicten op te sporen. Ook wordt het misschien mogelijk om ziekten eerder te ontdekken en beter te genezen.

De keuzevrijheid van de consument staat voor de bewindslieden voorop. Om daaraan tegemoet te komen, worden etiketten op voedsel veel uitgebreider dan nu. Daarop komt in ieder geval te staan of er genetisch gemodificeerde ingrediënten in het product zitten.

NOTA www.nrc.nl/DenHaag