Generaal Pankovic: leger blijft erbuiten

Wat er de komende dagen ook gebeurt in Joegoslavië, de in de verkiezingsstrijd verslagen president Slobodan Miloševic zal het leger nooit de opdracht geven zich tegen het volk te keren. Wat meer is: president Miloševic zal zich volledig neerleggen bij de keuze van de Joegoslaven.

Die geruststellende verzekering heeft de stafchef van de Joegoslavische strijdkrachten, generaal Nebojša Pavkovic, gisteren gegeven in een vraaggesprek met de televisiezender France 3. ,,Ik geloof dat president Miloševic het leger nooit de opdracht zal geven zich tegen zijn volk te keren, hij respecteert zijn keuze. Het probleem is er achter te komen hoe het andere kamp zich zal gedragen.''

Ook in het geval van onrust, hoeft de bevolking niet te vrezen voor een interventie van de strijdkrachten, aldus generaal Pavkovic. ,,Om de kalmte te doen terugkeren, bestaat er een ministerie van Binnenlandse Zaken. Het leger komt niet tussenbeide in dat soort van situaties. Het leger heeft andere plichten.''

Op de vraag wat hij als chefstaf van het leger zou doen indien hij de opdracht zou krijgen om te interveniëren, antwoordde Pavkovic: ,,Het leger bevindt zich volledig buiten het politiekamp en het heeft zich nooit gemengd in politieke aangelegenheden.'' En, zei hij: ,,Er is geen enkele reden voor het leger om op het volk te schieten. Het leger komt alleen in actie in het geval van een buitenlandse dreiging.''

De verkiezingen, zo zei Pavkovic, zijn gehouden ,,opdat er een overwinnaar uit tevoorschijn zou komen. We moeten de resultaten ervan accepteren, hoe ze ook uitvallen''. Volgens hem zijn ze verlopen ,,volgens de democratische spelregels, in een democratisch klimaat. Er is geen enkele fraudeuleuze handeling geweest, geen enkele onregelmatigheid, en er is geen enkele reden voor iemand om ontevreden te zijn''.

Dat er in het Westen kritiek bestaat op de gang van zaken, begrijpt generaal Pavkovic overigens wel. ,,Het Westen heeft zich bemoeid met de verkiezingen in ons land en daarom wil het Westen een uitslag die het goed uitkomt.'' Op de vraag of oppositiekandidaat Kostunica als president in staat zal zijn de belangen van Joegoslavië te behartigen, antwoordde Pavkovic: ,,Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er in de periode voorafgaand aan de verkiezingen sprake is geweest van handelingen die indruisen tegen het belang van het volk en de toekomst van het land.'' Over Miloševic zei Pavkovic ten slotte: ,,Hij is de opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij is mijn hoogste baas.''