EU-politici klungelen 2

In NRC Handelsblad van 11 september bepleit Oost-Europadeskundige Wiskie de EU-uitbreiding met Centraal-Europese landen, zonder overigens Slovenië en Slowakije te vermelden, niet in de discussie omtrent het `democratische gat' te betrekken. De uitlatingen van Eurocommissaris Verheugen lijken echter meer op een wanhoopskreet. Het politieke geklungel en geblunder, ook van premier Kok, kenmerken het Europees beleid. Pretenties, onbenulligheid en overmoed hebben vrij spel waar op nationaal niveau media, publieke opinie en parlementen een corrigerende en sturende rol kunnen spelen. Het onthutsende opportunisme en het schrijnende tekort aan historisch, cultureel en politiek inzicht en besef hebben al tot een onafgebroken reeks van politieke, monetaire en menselijke rampen geleid. In dit perspectief is niet het Amerikaanse isolationisme te vrezen, maar het engelengeduld te prijzen. Ook de uitbreiding is in dit opportunische vaarwater terechtgekomen. Politici schreeuwen om het hardst en om de grootste Europeaan te zijn om de snelst mogelijke en meest omvangrijke uitbreiding. Echter, indien deze uitbreiding niet goed wordt voorbereid, zowel door de EU als door de kandidaat-leden, zal het voor alle partijen een grote teleurstelling worden.

Het is te simpel om te veronderstellen dat er een grote frustratie jegens de EU bestaat bij de burgers. Veel burgers zijn juist gefrustreerd over hun eigen politici, die op hun beurt de verantwoording voor wanbeleid weer doorspelen naar de veronderstelde langzame uitbreiding. Verheugen en zijn commissie lijken vooral het vertrouwen in hun politieke bazen kwijt te zijn.

    • M.A.M.Chr. Koning