Embryo's

Eindelijk laat Paars haar ware, monsterachtige, gezicht zien. In de marge van het geld (de miljoenennota) wordt bekendgemaakt dat de ministers Korthals en Borst voorstellen om embryo's die `overblijven' van een reageerbuisbevruchting te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of mogen worden ingeplant bij andere vrouwen.

Dit is een monsterachtig plan. In eerste instantie mogen deze levende wezens slechts 14 dagen in leven worden gehouden voor allerlei experimenten, maar net zoals er over een aantal jaren, volgens minister Borst, voldoende maatschappelijk draagvlak is voor het speciaal kweken van embryo's voor onderzoek, zal er over een aantal jaren voldoende draagvlak zijn voor 14 weken en daarna voor 14 maanden na de geboorte. Baby's kunnen dan immers nog niet praten en dus ook niet protesteren tegen deze ongelooflijk nuttige experimenten op levende wezens.