Cameratoezicht

De meeste grote steden zien cameratoezicht als een succesvol middel om geweld en andere criminaliteit te bestrijden. Uit cijfers van de Registratiekamer blijkt dat minimaal dertig grote steden inmiddels camera's hebben opgehangen.