Britse kritiek op Nederland om geheime stukken

De Britse regering heeft scherpe kritiek op het Nederlandse besluit de openbaarheid van militaire EU-documenten af te dwingen voor het Europese hof.

,,De militaire relaties tussen Groot-Brittannië en Nederland zijn er niet door belast, nóg niet'', aldus Geoff Hoon, de Britse minister van Defensie tegen deze krant op een bijeenkomst in de marge van het Labour-partijcongres in Brighton over de toekomstige Europese defensie-identiteit.

De Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken, Dick Benschop, die de rechtszaak begin deze week aanspande, erkent in een gesprek met deze krant dat kans bestaat op een ,,aanvaring'' met de Britten over de vraag welke militaire documenten wel en niet geheim moeten zijn.

Volgens een woordvoerder van premier Blair is het Nederlandse verzoek om openheid niet te rijmen met de ontluikende Europese defensie-identiteit. ,,Je kunt militaire operaties niet uitvoeren op basis van openheid, dat doet geen land'', aldus de woordvoerder, die spreekt van een ,,verschil van mening'' op ,,een belangrijk punt''. ,,We zijn voorstander van zo groot mogelijke transparantie, maar er zijn gebieden zoals defensie en de inlichtingendiensten waar totale transparantie niet goed is'', aldus de woordvoerder.

De status van die documenten is een toetssteen voor de geloofwaardigheid van een ontluikende Europese defensie. De Britten is er veel aan gelegen de NAVO en de Verenigde Staten te tonen dat de EU met militaire geheimen is te vertrouwen.

Een rechtszaak brengt de Nederlandse regering ook in botsing met Javier Solana, de hoge functionaris voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU, die als bestuurlijke chef van de nieuwe EU-defensiepoot optreedt en voorstander is van geheimhouding.

Nederland vindt met Zweden en Finland dat de beslissing van de Europese Raad van ministers om alle militaire EU-documenten geheim te houden in strijd is met het Verdrag van Amsterdam. De status zou moeten worden vastgesteld van geval tot geval en op grond van de inhoud van het document, aldus Benschop.Het Verenigd Koninkrijk heeft nauwe defensiebanden met Nederland, binnen en buiten de NAVO.

VRAAGGESPREK BENSCHOP, ACHTERGRONDpagina2

    • Hans Steketee