Bonden kondigen acties aan

Vijf organisaties van kunstinstellingen en kunstenaars hebben vanmiddag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een manifest gepresenteerd waarin alle leden worden opgeroepen om de komende tijd actie te voeren voor extra geld voor de kunstsector. Tijdens de Algemene Beschouwingen van vorige week besloot de Tweede Kamer om 40 miljoen gulden extra te reserveren voor de cultuurbegroting. Volgens de organisaties is daarnaast nog 150 miljoen gulden structureel en 25 miljoen gulden incidenteel nodig voor `reparatie' van de Cultuurnota en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Kunstenaars uit verschillende disciplines, onder wie acteur Gijs Scholten van Aschat en Ton Wiggers van IntroDans, gaven in Nieuwspoort voorbeelden van de achterstand in arbeidsvoorwaarden.

Volgens Lucia van Westerlaak van FNV Kiem zullen de acties worden gevoerd tot 13 november, de dag van het Tweede Kamer-debat over de Cultuurnota, en zullen ze ,,toenemen in frequentie en hevigheid''. Van wegblokkades, zoals vorige week in Amsterdam, zal geen sprake zijn, het gaat om ludieke, op publiciteit gerichte acties. Van Westerlaak: ,,Al onze leden worden opgeroepen om rondom voorstellingen en tentoonstellingen actie te voeren, bijvoorbeeld door onderbrekingen of activiteiten vooraf aan een voorstelling.'' Van Westerlaak wil nog niet veel over kwijt over geplande landelijke acties, want er moet een `verrassingselement' blijven. ,,Maar misschien duikt keizer Wilhelm II opeens op bij het bedreigde Huis Doorn. En waarschijnlijk organiseren we aan de vooravond van het Kamerdebat een Laatste Avondmaal voor Kamerleden.''