Amsterdam achter met introductie van de euro

. De gemeente Amsterdam ligt ver achter op schema voor een goede invoering van de euro op 1 januari 2002. Wethouder Financiën Dales noemt de situatie ,,dramatisch''. In een raadscommissie uitten de politieke partijen vanochtend unaniem hun zorg. Raadslid Halbertsma (PvdA): ,,Dit komt nooit af in zestien maanden.''

Volgens de landelijke normplanning moesten gemeenten vanaf 1 januari dit jaar een inventarisatie klaar hebben van alle noodzakelijke aanpassingen aan bijvoorbeeld kaart- en parkeerautomaten, verordeningen, tarieven, folders en tickets. Ook een gedetailleerd draaiboek voor planning, benodigde medewerkers en kosten moest dan klaar zijn. In Amsterdam heeft slechts een van de dertien stadsdelen die planning gehaald, en maar twee van de zestig gemeentelijke diensten.

De raadsleden verwachten grote problemen bij de Sociale Dienst en het Gemeentevervoerbedrijf. De invoering van de euro bij het GVB zal volgens raadslid Maij (CDA) ,,een lachertje'' worden. ,,Er zijn nog geen nieuwe kaartautomaten besteld. Maar wij zijn niet de enige gemeente die nieuwe automaten nodig hebben. Heel Europa gaat bestellen''. Volgens Dales is de invoering van de euro bij de Sociale Dienst ,,een zeer ingrijpende gebeurtenis'' en het tempo waarmee de dienst zich voorbereidt ,,zorgelijk''. ,,Het zal duidelijk zijn dat door deze korte tijd van de betreffende medewerkers van de dienst en van de in te schakelen externe automatiseerders een uiterste krachtsinspanning wordt gevraagd. Indien er vertraging optreedt in dit ambitieuze tijdschema kan de invoeringsdatum in gevaar komen.''

Het kabinet waarschuwde deze zomer al dat gemeenten de impact van de omschakeling van guldens naar euro's onderschatten.

    • Monique Snoeijen