Verhoging loon agenten 3,75 procent

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) biedt politieambtenaren 3,75 procent loonsverhoging voor volgend jaar. Voor het jaar daarna wil hij 2,5 procent meer geven.

De bewindsman heeft deze inzet voor de komende onderhandelingen met de politiebonden gisteren bekendgemaakt. Nieuwe onderhandelingen zijn nodig, omdat het huidige loonakkoord dit jaar afloopt.

Naast deze loonsverhogingen wil de minister maatregelen treffen om de positie van de politieagent op de arbeidsmarkt te versterken. Hij stelt voor de beloning tijdens de opleiding te verhogen voor degenen die reeds een arbeidsverleden hebben of verantwoordelijk zijn voor `zorgtaken'. Voor deze groep wil hij het huidige maandgeld van 1.028 gulden per maand verhogen tot het wettelijk minimumloon.

De Vries wil ook meer tegemoet komen aan de behoeften van individuele werknemers. Als het aan hem ligt kunnen werknemers straks op vrijwillige basis hun arbeidsduur verlengen van 36 uur tot 40 uur per week. Voor de beloning voor deze extra uren kan worden gekozen uit een financiële vergoeding of voor een andere – fiscaal aantrekkelijke – beloning in de vorm van bijvoorbeeld een personal computer, scholing of de betaling van de kosten van kinderopvang.

De politie-aspiranten van 25 jaar of ouder behouden hun salaris van 2.916 of 3.124 gulden per maand, afhankelijk van de opleiding. De minister wil het voor ouderen mogelijk maken een lagere functie te vervullen zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioenuitkering. Hierdoor kan het voor ouderen aantrekkelijker worden langer aan het arbeidsproces deel te nemen.

Voor de politie geldt een eigen ziektekostenregeling. De bewindsman stelt voor deze ziektekostenvoorziening meer `marktconform' te maken door het verstrekkingenpakket gelijk te stellen aan het ziekenfondspakket. Hij wil ook met de politiebonden spreken over de hoogte van de premie voor de zogeheten post-actieven.

De politievakbonden NPB en ACP hebben inmiddels volstrekt afwijzend gereageerd op de voorstellen van De Vries. Voorzitter Van Duijn van de NPB zegt zich te kunnen voorstellen dat de bewindsman niet meteen het achterste van zijn tong laat zien, maar stelt dat deze inzet ,,van wel heel weinig realiteitsbesef getuigt''. Ook zijn collega Vogel van de ACP vindt de voorstellen uiterst teleurstellend. Volgens hem wordt per saldo niet eens de inflatie gecompenseerd.