Tijdwinst Microsoft in rechtszaak

Microsoft heeft belangrijke tijdwinst geboekt in de slepende strafzaak tegen het softwarebedrijf, waardoor een definitieve uitspraak een jaar langer op zich kunnen laten wachten.

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft gisteren met ruime meerderheid bepaald dat het hoger beroep eerst door een lagere rechtbank behandeld moet worden.

In juni stelde districtsrechter Thomas Penfield Jackson vast dat Microsoft bewust en meermaals mededingingswetten heeft geschonden. Hij bepaalde dat Microsoft moet worden opgesplitst en stelde maatregelen voor die hetmonopoliegedrag van het softwarebedrijf op korte termijn aan banden zouden moeten leggen. In afwachting van de uitspraak van het Hooggerechtshof waren deze maatregelen opgeschort. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kon gisteren nog niet aangeven of het zal proberen de tijdelijke maatregelen alsnog in werking te stellen nu de zaak is vertraagd.

Bestuursvoorzitter Steve Ballmer van Microsoft heeft gisteren gematigd enthousiast gereageerd op de uitspraak van het Hooggerechtshof. Hij sprak van een proceduderele kwestie. Het aandeel Microsoft maakte een koerssprong van 6 procent, viel daarna iets terug, maar handhaafde een winst van meer dan 2 procent. Analisten wijzen erop dat Microsoft niet alleen juridische problemen heeft, maar ook te maken krijgt met stevige concurrentie. Zo beconcurreert Linux, een gratis besturingsprogramma, Microsofts Windows en is Microsoft er nog niet in geslaagd software te ontwikkelen voor set-top boxen voor video-op-verzoek en internet via de televisie.

Het hof van beroep in Washinton dat de zaak Microsoft nu in handen krijgt was al bezig met de voorbereidingen daarvoor. Ofschoon het hof de zaak als spoedeisend beschouwt, vindt de behandeling ervan waarschijnlijk pas op zijn vroegst volgend jaar plaats. Het hof heeft twee jaar geleden een uitspraak van Thomas Penfield Jackson vernietigd. Jackson had toen bepaald dat Microsoft het besturingsprogramma Windows en de browser Internet Explorer van elkaar moest scheiden.

Districtsrechter Thomas Penfield Jackson wilde de zaak direct naar het Hooggerechtshof sturen, omdat het handelen van Microsoft schadelijk is voor de Amerikaanse concurrentiepositie evenals langdurige onzekerheid omtrent de afloop van de rechtszaak.

DOSSIER MICROSOFT: www.nrc.nl