Stroomtarief in Nederland veel te hoog

De elektriciteitsbedrijven in Nederland moeten hun tarieven drie jaar lang verlagen met gemiddeld 5,9 procent, wat een besparing oplevert voor de afnemers van in totaal 1,3 miljard gulden.

Sommige energiebedrijven protesteren en zeggen naar de rechter te zullen stappen.

De strafkortingen zijn gisteren door de toezichthouder voor de energiesector, de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), bekendgemaakt.

Volgens Dte zijn de kortingen voor het gebruik van de elektriciteitsnetten, die volgend jaar ingaan, opgelegd na intensief overleg met de energiebedrijven en tot stand gekomen door de bedrijven onderling te vergelijken op het punt van efficiency. De meest efficiënte bedrijven krijgen de laagste efficiencykorting.

Twee van de 20 elektriciteitsbedrijven in Nederland, Delta Netwerkbedrijf en Essent Limburg, mogen hun tarieven verhogen (met resp. 1,6 en 3,7 procent). Ons Netbeheer krijgt de hoogste strafkorting opgelegd (9,4 procent), Eneco Delfland en Eneco EZK volgen met 9,1 en 9,0 procent, terwijl Eneco Weert de laagste strafkorting krijgt (0,1 procent). Voor alle twintig elektriciteitsbedrijven komt zo het (gewogen) gemiddelde uit op 5,9 procent. Omdat op de infrastructuur geen concurrentie mogelijk is, staan de elektriciteitsnetten onder toezicht van DTe, die zegt dat de kortingen door haar zijn vastgesteld ,,in het kader van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt''.

In kringen van de elektriciteitswereld wordt de methodiek van DTe betwist. De verschillen in tarieven worden door de strafkortingen nog groter dan ze nu al zijn en bovendien is niet duidelijk op grond waarvan precies DTe tot haar besluit is gekomen, zegt men. ,,DTe vergelijkt appels met peren'', zegt NuonNet. ,,Bedrijven met vooral consumenten als klant worden op één hoop gegooid met bedrijven die overwegend voor de zakelijke markt werken.''

NuonNet, dat een korting krijgt opgelegd van 7,6 procent, zegt in een persverklaring de beslissing van DTe ,,zeer onredelijk en onacceptabel'' te vinden. Volgens het bedrijf ontvangt het door de korting ,,geen redelijke vergoeding'' meer voor zijn investeringen in netwerken.