Ontwerp Handvest grondrechten EU af

Een speciale commissie is het gisteren eens geworden over een ontwerp-tekst voor een Handvest van grondrechten van de Europese Unie. Het laatste strijdpunt was een verwijzing naar het Europees ,,religieus erfgoed'', waaraan vooral Duitse christen-democraten hechtten. Tenslotte werd op Frans voorstel het woord religieus geschrapt en vervangen door een ,,moreel en geestelijk'' erfgoed.

De commissie (officieel conventie genoemd) bestond uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, van de nationale parlementen en van de vijftien regeringen van de EU-lidstaten. Het ontwerp-handvest zal volgende maand besproken worden door de Europese regeringsleiders tijdens hun topbijeenkomst in het Franse Biarritz. Daar kan besloten worden om nog eens onderhandelingen over wijzigingen in de tekst tussen de vijftien EU-lidstaten te openen.

Het ontwerp-handvest is zo geformuleerd, dat Europese burgers er geen nieuwe rechten aan kunnen ontlenen. Zo is op aandrang van Groot-Brittannië aan de sociale rechten toegevoegd dat deze in overeenstemming moeten zijn met de bestaande wetgeving en praktijken. Toch is de verwachting dat er een discussie zal ontstaan over de status van het definitieve handvest. Het huidige Franse voorzitterschap van de EU wil voorlopig dat het document niet meer wordt dan een plechtige politieke verklaring van de Europese regeringsleiders. Die verklaring zou in december tijdens de Europese top van Nice afgelegd moeten worden.

Het Europees Parlement vindt echter dat het handvest juridisch bindend moet worden en in de Verdragen van de EU opgenomen moet worden. De meeste EU-lidstaten vinden dat het document voorlopig niet juridisch bindend kan worden. Maar onder anderen Nederland, Duitsland en Italië menen dat dit op langere termijn moet veranderen.