Half uur voor een burgemeester

Minimaal was de hoofdstedelijke animo om over de opvolging van burgemeester Patijn te praten. Gezocht: moederkloek in tuinbroek.

Een levend kunstwerk, een tekenares, een student, een WAO'er die zelf wil solliciteren en een aantal verdwaalde zielen die voor de koffie kwamen. Dat waren zo'n beetje de Amsterdammers die gisteravond naar het stadhuis waren gekomen om te vertellen wat zij van een nieuwe burgemeester verwachten.

,,Waar zijn de burgers?'' vroeg GroenLinks-raadslid Willy Codrington zich af. Achter een tafel op een podium zaten de negen fractievoorzitters van de politiek partijen. In de zaal telde de notulist – journalisten, raadsleden en ambtenaren niet meegerekend – veertien mensen. Codrington vond het ,,heel frappant'' dat er zo goed als geen allochtone Amsterdammers waren. Maar ze had op de lokale radio, waar veel migranten naar luisteren, dan ook geen enkele oproep gehoord.

Het moest nu eenmaal snel, zegt PvdA-fractievoorzitter B. Irik. Volgende week woensdag al stelt de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester vast, en men zal begrijpen dat het ,,terugkoppelen aan de fracties van wat we hier horen natuurlijk een hele papierwinkel is''. Na twintig minuten had ieder zijn zegje gedaan en opperde de voorzitter om maar even koffie te drinken. ,,Maar we houden hier gewoon tot tien uur de wacht.''

,,Wilt u mij vertellen, waartoe dit allemaal dient?'' wilde een aanwezige nog weten. ,,Wat heb je aan een openbare hoorzitting als de benoeming toch volledig in het geheim geschiedt?'' Maar dat was ex-D66 wethouder Rick ten Have niet met hem eens. Zijn poging om met het Amsterdams Burgemeestersreferendum Comité het volk zelf zijn burgemeester te laten kiezen is door het voortijdig vertrek van Patijn mislukt. Nu was dit nog het enige moment waarop de burger zijn stem kan laten horen. Dus schetse Ten Have uitvoerig `zijn' burgemeester: ,,Een doener met gezag en gevoel voor democratie.'' De burgemeester van Amsterdam moet volgens Ten Have kunnen optreden als formateur van een nieuw college en bovendien een goed team vormen met de hoofdofficier van justitie en de korpschef van politie.

Kleine inventarisatie van de avond: de democraat Ten Have vraagt een burgemeester met gevoel voor democratie, de student een burgemeester met aandacht voor goedkope huisvesting voor studenten, en de tekenares wil een vrouw. Op de website van de gemeente Amsterdam kunnen de gemeenteraadsleden verder nog de roep om verandering lezen: graag een VVD'er, een buitenlander, een vrouw. ,,Het is tijd dat een warme moederkloek zich gaat bemoeien met ons kippen met en zonder kop'', schrijft Ronald Roestenburg uit Gaasperdam. ,,Een managende vrouw maar ook een menselijke vrouw. Een mantelpak en een tuinbroek. Een mix van Leger des Heils-officier Majoor B. en wethouder Pauline K. Een vrouw met haar op de tanden maar niet op de benen. Een GOUDEN WIJF AAN DE AMSTEL!''