Eis VVD bedreigt plan rekeningrijden

Een essentieel onderdeel van de anti-fileplannen van het kabinet dreigt in de Tweede Kamer te sneuvelen door een motie van coalitiefractie VVD. Aanvaarding van de motie is afhankelijk van de steun van RPF en GPV.

De motie, die de koppeling tussen rekeningrijden en omvangrijke investeringen in de infrastructuur afwijst, kan rekenen op de steun van precies de helft van de Kamerleden. Vanmiddag wordt gestemd.

Tijdens een spoeddebat gisteravond, dat uitzonderlijk scherp van toon was, tekende VVD-woordvoerder Hofstra bezwaar aan tegen een waarschuwing van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) aan de vier grote stadsregio's. Als die weigeren het rekeningrijden in te voeren dreigen ze een aantal infrastructurele investeringen te verspelen, aldus de minister. De koppeling tussen deze investeringen en het rekeningrijden was de kern van de plannen van Netelenbos.

Volgens Hofstra zouden regio's die het rekeningrijden niet willen invoeren slechts hun aanspraak moeten verliezen op een rijksbijdrage van 250 miljoen gulden voor de zogeheten mobiliteitsfondsen. Een motie van Hofstra en zijn CDA-collega Reitsma kan behalve op de steun van VVD en CDA rekenen op die van SP en SGP.

Minister Netelenbos ontraadde de Kamer gisteravond ten zeerste om voor de ,,bizarre motie'' te stemmen. Volgens haar was het verzet van de VVD ongepast omdat de Tweede Kamer haar eerder een mandaat had gegeven om te onderhandelen met de regio's op basis van de voorstellen die nu door Hofstra en de zijnen werden gehekeld. Die onderhandelingen zijn inmiddels bijna afgerond.

Het PvdA-lid Van Gijzel, D66-woordvoerster Giskes en Van der Steenhoven (GroenLinks) botsten frontaal met Hofstra. Ze verweten de VVD dubbelhartigheid. Zo zou Hofstra de VVD-fracties in de regio's al hebben laten weten dat ze met een gerust hart tegen het rekeningrijden konden stemmen, omdat het ze hooguit de eerder genoemde 250 miljoen gulden van de mobiliteitsfondsen zou kosten. Hofstra daagde hen uit hiervoor met bewijzen te komen.

De toon van het debat was uitzonderlijk scherp. Zo nam zowel Reitsma als Hofstra de term chantage in de mond over de manier waarop Netelenbos de regio's behandelde. Netelenbos noemde dat ,,buitengewoon grof''. Van Gijzel beet Hofstra onder meer toe: ,,U loopt de minister bewust voor de voeten en dat is met uw corpulentie buitengewoon hinderlijk, zo niet gevaarlijk.'' Later moest hij die woorden terugnemen.

ACHTERGRONDpagina 3