Duitse musea geven kunst terug

Twee Duitse musea hebben meer dan tachtig kunstwerken teruggegeven aan de erfgenamen van de joodse verzamelaar Gustav Kirstein. Kirsteins kunstverzameling was in de jaren dertig inbeslag genomen door de nazi's. Al tientallen jaren lang maken de erfgenamen aanspraak op compensatie voor de geroofde kunstwerken. Een jaar geleden wendden zij zich tot de musea om teruggave. Tijdens een plechtigheid in Berlijn overhandigden ambtenaren van de gemeente Hannover een olieverfschilderij van Lovis Corinth met een geschatte waarde van 1,2 miljoen gulden aan de erfgenamen. De gemeente Leipzig gaf meer dan tachtig werken, voornamelijk tekeningen, van Max Klinger terug. Het schilderij van Corinth zal in Duitsland worden tentoongesteld, de tekeningen van Klinger zullen worden geveild. De opbrengst van de veiling zal worden verdeeld onder de vijf erfgenamen.