Deltanatuur gaat van start

Het project Deltanatuur gaat vandaag van start. Doel is herstel van de oorspronkelijke natuur in de monding van Rijn en Maas. De aanleg van de 3.000 hectare natte natuur duurt tot 2010. Het project maakt een betere waterbeheersing in natte jaargetijden mogelijk. De voorzitter van Deltanatuur, gedeputeerde L. van der Sar, zou vandaag staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) het eerste exemplaar aanbieden van de visie `De Blauwe Long'. Aan het project nemen naast het ministerie de provincie Zuid-Holland, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosheer deel. Het kabinet heeft voor Deltanatuur 333 miljoen gulden beschikbaar gesteld. In het Deltanatuurgebied is het oorspronkelijke landschap voor een belangrijk deel verloren gegaan met de aanleg van de Deltawerken. Het project gaat van start in de noordrand van Goeree Overflakkee, de Biesbosch, de Spuimonding, het zuidoosten van de Hoeksche Waard en de Oude Maas. De gebieden hebben elk een minimale omvang van 500 hectare. Van het gehele Deltanatuur moet 70 procent onder getijdeninvloed staan. Het is de bedoeling dat Deltanatuur groeit zonder te veel menselijk ingrijpen. Nadat zomerdijken zijn verplaatst of verwijderd en kreken zijn aangelegd, krijgt de natuur de vrije loop.