D66 wil geld zien van haar prominenten

Het hoofdbestuur van D66 wil voor zijn politieke vertegenwoordigers een verplichte contributie-afdracht invoeren. Ministers, Kamerleden en burgemeesters zouden 3 procent van hun inkomen aan de partij moeten afdragen.

D66 kent nu nog een vrijwillige afdracht van 2 procent voor zijn politieke vertegenwoordigers. In de praktijk betalen veel betrokkenen de heffing niet. Het hoofdbestuur wil een regeling introduceren waarbij Kamerleden zich bij hun interne kandidaatstelling verplichten om 3 procent van hun inkomen af te staan aan de partij. Voor ministers en burgemeesters zou een soortgelijke regeling gelden. Provinciale en gemeentelijke afdelingen bepalen zelfstandig of zij voor hun raads- en statenleden een verplichte afdracht invoeren. D66 heeft het geld nodig om in de toekomst nieuwe verkiezingen te kunnen betalen. De partij beschikt als gevolg van zijn geringe ledental over beperkte middelen. De regeling wordt zo opgezet dat politici en bestuurders de afdracht als beroepskosten kunnen aftrekken van de belastingen.

Volgende maand moet het congres van de partij beslissen of een verplichte contributie-regeling wordt ingevoerd. Met dit voorstel geeft het hoofdbestuur uitvoering aan een motie die eerder dit jaar door het voorjaarscongres van de partij werd aangenomen.

De partij van de Arbeid is momenteel de enige partij die een verplichte afdracht kent voor zijn politieke vertegenwoordigers.