Cultuurraad wil archeologiefonds

De Raad voor Cultuur pleit voor de oprichting van een Fonds voor de Archeologie. Hiermee zou de nieuwe opzet van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) voor het omgaan met opgravingen een betere financiële basis krijgen. Volgens de Raad moet de bewindsman in elk geval extra geld uittrekken voor de archeologie. De Raad zegt dit in het advies Meer bodem onder het nieuwe archeologiebestel dat aan Van der Ploeg is gestuurd. De Raad zet kanttekeningen bij het beleid dat de staatssecretaris voorstaat.

In het Verdrag van Valletta (Malta) van 1992 hebben landen in Europa regels vastgelegd voor het omgaan met bodemvondsten. Daarin staat onder andere dat degene die de bodem verstoord, opgravingskosten moet betalen. Aan de hand daarvan heeft Van der Ploeg een nieuwe koers uitgestippeld die hij in april in een brief aan de Tweede Kamer heeft verwoord. Hij wil bijvoorbeeld dat in het vervolg een vergunning nodig is voor opgravingen in archeologisch waardevolle gebieden. In de ogen van de Raad moeten de provincies een belangrijker rol krijgen.