`Belastingstelsel goed voor economie'

Een progressief belastingstelsel, waarbij mensen een hoger percentage betalen naarmate ze meer verdienen, kan goed zijn voor de economie. Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau in een studie naar de samenhang tussen het belastingstelsel, de arbeidsmarkt en de omvang van onderwijssubsidies. Progressieve belastingen leiden tot loonmatiging en bevorderen de werkgelegenheid.