Amsterdam: 162 mln voor banen

Het college van B en W van Amsterdam wil 162 miljoen gulden extra uittrekken om langdurig werklozen aan een baan te helpen. Doel is om in drie jaar tijd 10.000 mensen extra aan het werk te krijgen. Daartoe zoekt de gemeente samenwerking met de stadsdelen en het lokale bedrijfsleven en krijgen 27.000 cliënten van de Sociale Dienst een eigen consulent. Zo'n consulent kan de cliënt bijvoorbeeld helpen met schuldsanering en het vinden van kinderopvang. Om voldoende kinderopvangplaatsen te realiseren wil wethouder Krikke (Economische Zaken) de regels waaraan kinderdagverblijven moeten voldoen versoepelen.