Zurich blijft Zurich

Zurich blijft voorlopig Zurich. Tot grote opluchting van de 194 bewoners van het Friese dijkdorp bij de Afsluitdijk zag de gemeenteraad van Wûnseradiel gisteravond af van de invoering van Friese plaatsnamen. In dat geval zou het geliefde Zurich plaats hebben moeten maken voor `Surch'. De dorpelingen zijn fel tegen de `verfriezing'. Friese taal en cultuur prima, maar dit gaat te ver, is hun oordeel. Het actiecomité `Zurich zegt nee tegen Surch' verspreidde de afgelopen weken protestposters tegen het voorstel van B en W. De gemeente wilde de Friese plaatsnamen invoeren, omdat die meer historisch zouden zijn. Woordvoerder J. van der Burg van Dorpsbelang Zurich is blij met het besluit. ,,Het college koos eieren voor zijn geld en heeft het voorstel ingetrokken.'' Volgens Van der Burg is de naam Zurich internationaal bekend en plukt vooral de middenstand er vruchten van. Ansichtkaarten met `Groeten uit Zurich' gaan bij veel buitenlandse toeristen als warme broodjes over de toonbank. Het actiecomité wil de bestaande situatie handhaven: Zurich als naam bovenaan en daaronder het Friese Surch, zoals de Friezen het noemen. ,,We willen best weten dat we Friezen zijn, maar we leven wel in het Koninkrijk der Nederlanden'', aldus Van der Burg. In Friesland hebben inmiddels vier Friese gemeenten officieel de Friestalige plaatsnamen ingevoerd: Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Littenseradiel en Ferwerderadiel.