Zondebok

De pers als zondebok – het is een bekend verschijnsel in dictatoriaal geregeerde landen, maar in Nederland beginnen we er ook aardig de smaak van te pakken te krijgen.

De koningin bijt de pers toe dat ze door de leugen wordt geregeerd, en een half jaar later hebben we bij de VARA (die van directeur Vera Keur) een gelijknamig tv-programma, waarin de omroepmensen onder leiding van een triomfantelijk kijkende Felix Meurders eindelijk hun muggenzifterige wraakje mogen nemen op de schrijvende journalistiek, die immers altijd zulke `zure stukjes' over hen heeft geschreven. Ook de Raad voor de Journalistiek (die mét VARA-directeur Vera Keur) begint steeds meer oordelen uit te spreken die van weinig begrip getuigen voor het journalistieke metier.

Intussen wrijft men zich bij justitie en politie vergenoegd in de handen. Eindelijk kan de aandacht worden afgeleid van de chaos en onbekwaamheid die daar sinds jaar en dag in de gelederen heersen.

Illustratief is de houding van de Amsterdamse politie tegenover de VPRO. Men had de komst van Filip Dewinter moeten melden, vindt de politie. Akkoord, dat was beter geweest, maar is er dan onder die duizenden dienders werkelijk niemand die op zaterdag een krant leest? Daar stond de komst van Dewinter zo duidelijk aangekondigd dat ik, als tv-kijker, onmiddellijk dacht: morgen even kijken. Of is voor chef voorlichting Klaas Wilting de televisie alleen nog maar interessant als hij er zelf op mag verschijnen?

Maar zelfs al zou het Amsterdamse politiekorps hoofdzakelijk uit analfabeten bestaan, dan zijn er toch nog wel andere mogelijkheden om erachter te komen wat bepaalde extremistische groepjes van plan zijn? Hoe komt het dat de politie zo slecht op de hoogte is van het reilen en zeilen van die enge clubjes? Wat is de volgende verrassing? Weer eens een bommetje bij een bewindsman, gevolgd door een jaren durend, vruchteloos onderzoek naar de daders?

Terwijl justitie en politie van de ene IRT-affaire naar de andere Bouterse-catastrofe blunderen, grijpt het gerechtshof van Amsterdam in paniek naar de noodrem. De pers als zondebok is niet voldoende, ze moet ook nog gekneveld en gegijzeld worden. Had de Amsterdamse rechtbankpresident Gisolf al niet bij zijn aantreden gezegd dat je dat volkje a priori niet kon vertrouwen? Achter de tralies dus met het schorriemorrie.

Een journalist die gewoon zijn werk deed misschien goed, misschien slecht, dat doet er niet toe zit nu als een misdadiger in het huis van bewaring. Hij heeft geschreven dat de politie onder valse voorwendselen een inval heeft gedaan. Zijn bron, een anonieme politieman, wil hij niet noemen. Gaan justitie en politie nu uit alle macht proberen die politieman eigenhandig op te sporen? Nee, de pers moet als judas fungeren de beste manier om haar voor eens en altijd te muilkorven, want wie durft er nog met zo'n pers in zee te gaan?

Koen Voskuil moet vrij, en wel onmiddellijk.