Ziektekosten stijgen met 10 procent

De premie voor de `particuliere' verzekering tegen ziektekosten zal op 1 januari naar verwachtingen met ongeveer 10 procent stijgen. Dit is nodig om de extra kosten te financieren die de zorgsector in 2001 mag maken.

De afzonderlijke verzekeraars moeten hun premie voor komend jaar nog vaststellen, maar tijdens een bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland in Zeist viel gisteren te beluisteren dat met een stijging van ongeveer deze omvang rekening moet worden gehouden.

Op 1 januari 2000 steeg de premie van de particuliere ziektekostenverzekering gemiddeld met 8,9 procent, waarbij tussen de afzonderlijke maatschappijen de stijging uiteenliep van 4 tot 14 procent. In 1999 leden de verzekeraars op de maatschappijpolis een verlies van 429 miljoen gulden. In de Zorgnota 2001 schrijft minister Borst (Volksgezondheid) dat zij voor 2000 een tekort van 483 miljoen gulden voor de particuliere sector verwacht.

De premie voor de standaard(pakket)polis, de verzekering voor voornamelijk 65-plussers die niet in het ziekenfonds zitten en waarvan de premie door Borst wordt vastgesteld, stijgt op 1 januari eveneens met 10 procent (tot 3.313 gulden). De procentuele premie voor het ziekenfonds daalt volgend jaar licht: met 0,05 procent voor de werknemers en met 0,1 procent voor de werkgevers. Dit is een gevolg van een overschot in de centrale kas. Maar Borst gaat er wel van uit dat de niet van het inkomen afhankelijke premie die de ziekenfondsen mogen heffen zal stijgen. Bij het schatten van de inkomsten houdt zij rekening met een stijging van bijna 5 procent van de rekenpremie: van 310 tot 324 gulden.

Zo'n 38 procent van de bijna 82 miljard gulden die de zorgsector in 2001 mag besteden, wordt gefinancierd uit de premie van de volksverzekering Algemene wet bijzondere ziektekosten. De AWBZ levert ruim 31 miljard gulden op. De premies van het ziekenfonds zorgen voor 36 procent van de kosten (29,5 miljard gulden) en door de particulier verzekerden wordt 15 procent (ofwel 12 miljard gulden) bijgedragen. Het rijk draagt uit de belastingopbrengst 5 procent (vier miljard gulden) bij en dat is iets minder dan de vijf miljard gulden die er aan eigen betalingen (in onder meer verzorgings- en verpleeghuizen) direct wordt bijgedragen.

Voorzitter Wiegel van ZN hekelde gisteren de claim die de politiek legt op de zorgsector: een uitspraak als `het kabinet – of minister Borst – stelt meer geld beschikbaar' wekt verwondering. ,,Niet het kabinet maar de burgers moeten de `extra' uitgaven via de zorgverzekeringspremies betalen'', aldus Wiegel.