Ware kerk

Naar aanleiding van de uitspraak van de heer Heldring (NRC Handelsblad, 15 september): ,,een kerk die niet op het standpunt staat dat zij de ware kerk is – en dus andere kerken minder zijn – is geen knip voor de neus waard', het volgende.

Waarheid is de stem der liefde. Liefde vergelijkt niet, maar verenigt. Zodra iets of iemand zich gaat vergelijken met, of afzetten tegen, iets anders of anderen, is er niet meer van liefde sprake, en dus ook niet van waarheid.

    • P.L. Douwes