Wachtlijsten zijn een treurig kwaad 2

Collega Van Blankenstein (NRC Handelsblad, 7 september) beschrijft de situatie van de oogarts die niet kan of mag opereren omdat de lensjes van 160 gulden op zijn. Dat is een karikatuur van de werkelijkheid.

Een staaroperatie kost aan direct toewijsbare kosten en honorarium zo'n 1.200 gulden. Juist om de wachtlijsten op dit gebied op te heffen hebben verzekeraars al in 1996 voorgesteld hiervoor aanvullende budgetproductieafspraken te maken, vooruitlopend op de invoering van de diagnosebehandelcombinaties.

Sinds twee jaar is dat nu ook in de praktijk mogelijk geworden en daarmee kan elk ziekenhuis zijn wachtlijsten op het gebied van staar wegwerken. Uiteraard met medewerking van de oogarts, maar daar twijfelt niemand aan.

    • J.W. Schouten