Verzekeraars mogen in EU overal werken

Tussenpersonen in de verzekeringssector moeten in de hele Europese Unie kunnen werken als ze in een lidstaat officieel erkend en geregistreerd zijn. Dat heeft de Europese Commissie gisteren voorgesteld in een ontwerp-richtlijn.

De Commissie wil dat verzekeringsagenten aan Europese minimumeisen gaan voldoen. EU-lidstaten zijn vervolgens vrij om in eigen land de tussenpersonen zwaardere eisen op te leggen. Maar zij zijn wel verplicht verzekeringsagenten toe te laten die in een andere EU-lidstaat zijn erkend en geregistreerd. De Europese eisen voor tussenpersonen betreffen de professionele kennis, het financieel vermogen en het verzekerd zijn tegen de gevolgen van fouten.

De verzekeringsagenten krijgen ook de plicht om klanten te vertellen of ze voor een of voor meer verzekeringsmaatschappijen werken. Over een definitieve richtlijn moeten de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement beslissen.

Verzekeraars kunnen al in de hele EU actief zijn. De Europese binnenmarkt functioneert daardoor al voor de verzekering van grote risico's. Maar de markt voor particuliere verzekeringen overschrijdt nog altijd niet de grenzen van de EU-lidstaten. Dat is volgens de Europese Commissie een gevolg van de bijzondere eisen die EU-lidstaten nu nog in verband met consumentenbescherming kunnen opleggen aan verzekeringsagenten uit andere EU-landen.