Vergunning voor 1.877 illegalen

Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft na advies van een commissie van burgemeesters aan 1.877 witte illegalen alsnog een verblijfsvergunning verstrekt. Ruim 7.600 personen deden een beroep op de `Tijdelijke regeling voor witte illegalen'. De commissie, waarin onder anderen de burgemeesters van de vier grote steden zitting hadden, adviseerde Cohen over de inburgering van de groep illegalen. Zij presenteerde de meest recente cijfers gisteravond in Amsterdam.

Personen die een beroep wilden doen op de regeling konden zich vorig jaar tussen 1 oktober en 1 december melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die een eerste selectie maakte. Om in aanmerking te komen moest men vanaf 1992 onafgebroken in Nederland wonen, een sofinummer hebben, niet eerder zijn uitgezet of veroordeeld of in het bezit zijn van valse papieren. Uiteindelijk werden de dossiers van 1.877 mensen doorgestuurd naar de burgemeesterscommissie.

De commissie richtte zich op de vraag of men voldoende was ingeburgerd. Beheerst men de Nederlandse taal of is het niet gelukt de taal te leren door werkomstandigheden, maar is de partner actief binnen een moskee, is men lid van een zwem- of biljartvereniging, gaan de kinderen naar school?

Alle 1877 witte illegalen werden voorgedragen voor een verblijfsvergunning.

Toch was het volgens burgemeester Patijn van Amsterdam ,,geen automatisme'' dat alle voorgelegde dossiers uiteindelijk positief zijn bevonden. De IND had volgens hem de belangrijkste selectie al gemaakt.

Bijna vijfduizend personen kwamen volgens de IND niet in aanmerking voor een beoordeling door de speciale commissie. Zij konden in beroep gaan maar bij een negatieve beschikking zouden deze mensen alsnog worden uitgezet, aldus Cohen gisteravond. De commissie heeft inmiddels 90 procent van de groep witte illegalen beoordeeld en hoopt over twee weken klaar te zijn.

ACHTERGROND: pagina 3