Patiënt ligt vaak in onveilig bed

Verpleeghuizen moeten meer aandacht besteden aan de veiligheid in bed van de patiënten. Ze dienen hun beddenbestand door te lichten op onder meer de kwaliteit van de bedhekken, personeel te instrueren over het gebruik van doorligmatrassen en fixatiemateriaal.

Bij driekwart van de verpleeghuizen is er iets mis met de gebruikte bedden, de bedhekken en matrassen, zo blijkt uit een onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gehouden bij zestig verpleeghuizen met samen meer dan elfduizend patiënten. De Inspectie deed het onderzoek naar aanleiding van een groot aantal klachten over ongevallen van bewoners in of met bedden. In 1999 werd bij Inspectie vier keer een dodelijk ongeval gemeld. Patiënten raakten bekneld tussen de spijlen van een bedhek of tussen het bed en het hek, vielen door een te hoog matras uit bed of bleven hangen in het tuig waarmee ze aan bed waren vastgebonden.

De Inspectie constateert dat in veel verpleeghuizen directie en personeel niet voldoende beseffen wat de risico's zijn die aan het gebruik van het materiaal verbonden zijn. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de verpleeghuizen apert onveilig materiaal gebruiken, al blijken bedden van voor 1993 onveiliger dan nieuwere bedden. Als het misgaat blijkt dat in de meeste gevallen het gevolg van een combinatie van factoren.

Voor het (veilig) gebruik van de hulpmiddelen bestaan onvoldoende richtlijnen, zo meldt de Inspectie. In verpleeghuizen die ze wel hebben blijkt dat ze niet regelmatig worden besproken en indien nodig worden aangepast. De Inspectie pleit in het gisteren gepubliceerde rapport voor aparte registratie van alle (bijna-) ongevallen met hulpmiddelen.