Kamer achter plan verkoop oliereserves

Een ruime meerderheid van VVD, D66 en CDA in de Tweede Kamer steunt een eenmalige Europese interventie op de oliemarkt. Een individuele actie van Nederland wijst de Kamer echter van de hand. De Kamer wil echter wel eerst tekst en uitleg van minister Zalm (Financiën). De minister gaat vrijdag naar Brussel voor een zogenoemde Ecofin-vergadering met zijn Europese collega's. Verwacht wordt dat daar een beslissing genomen zal worden over een mogelijke verkoop van Europese oliereserves.

Zalm maakte begin deze week bij de IMF-vergadering in Praag bekend dat hij bereid is een deel van de strategische voorraad olie te verkopen om de prijs van olie en brandstoffen te drukken. Afgelopen vrijdag kondigden de Verenigde Staten al aan in oktober 30 miljoen vaten uit haar reserves op de markt te zullen brengen.

De VVD vindt een verkoop in Europees verband op korte termijn de beste oplossing. ,,De negatieve spiraal van hogere olieprijzen en opkomende inflatie kan nu nog relatief makkelijk doorbroken worden door een gezamenlijke interventie'', aldus Kamerlid Voûte. Op lange termijn wil zij echter de druk op de olieproducerende landen vergroten zodat dergelijke hoge olieprijzen voorkomen kunnen worden. ,,Zij hebben geen baat bij een mondiale recessie als gevolg van de hoge prijzen'', aldus Voûte.

D66'er Van Walsem verwacht dat een eventuele ingreep geen prijsdrukkend effect zal hebben en vindt dat ook niet nodig. ,,Ik verwacht eerder een stabilisatie. Het moet een signaal zijn aan de Opec-landen.'' Van den Akker (CDA): ,,Je ziet dat alleen door de aankondiging van een interventie de prijs al omlaag gaat.'' Hij vindt wel dat Nederland minder afhankelijk moet worden van de Opec-landen. ,,We moeten onze eigen oliereserves in de Noordzee gaan exploiteren.''

Oppositiepartij GroenLinks is mordicus tegen een interventie van de Europese overheden. De partij vindt het ,,een verkeerd signaal'' om de olieprijs te drukken. ,,De stimulans om te zoeken naar duurzame alternatieven voor olie wordt zo teniet gedaan'', aldus financieel specialist Vendrik.

De totale mondiale strategische oliereserve bedraagt 1,2 miljard vaten. De Europese voorraad bedraagt ongeveer 450 miljoen vaten. In de havens van Rotterdam ligt het merendeel van de Nederlandse reserve, die ongeveer 35 miljoen vaten bedraagt.

De PvdA was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.