Jezus' leven op gratis `bijbelgetrouwe' video's

De mensen weten nog net wat Kerstmis behelst, maar van Jezus weten ze maar weinig. Een video zou dat kunnen veranderen.

Deze week zijn in Leeuwarden zo'n 300 vrijwilligers op pad om huis-aan-huis een gratis videofilm over het leven van Jezus aan te bieden. Bij alle 40.000 huishoudens in de Friese hoofdstad wordt aangebeld in het kader van de video-evangelisatie-actie. Bij dit initiatief van `Licht over Friesland' (LOF) zijn vijftien Friese kerken aangesloten. ,,We willen alle Leeuwarders laten kennismaken met het christendom en waar dat voor staat. Gebleken is dat mensen nog net weten wat we met Kerst vieren, maar verder weinig van Jezus afweten'', aldus Pieter Boomsma, LOF-voorzitter en hervormd predikant.

De videofilm die bijna anderhalf uur duurt, is vanuit de bijbelgetrouwe theologie opgezet. ,,De evangelische of EO-hoek. Een homohuwelijk past daar bijvoorbeeld niet in'', aldus Boomsma die lid is van het Evangelisch Werkverband binnen de Samen-Op-Weg-kerken. De videoband geeft het leven van Jezus weer volgens het evangelie van Lucas en moet duidelijk maken wie de man was ,,die zo'n geweldige invloed had op de mensheid'', zoals de promotiefolder zegt. Meer dan twee miljard mensen over de hele wereld zagen het `docu-drama', zoals Boomsma de videofilm omschrijft. Die werd twintig jaar geleden gemaakt in opdracht van een evangelisatiestichting in de Verenigde Staten. In verscheidene Oost-Europese en Afrikaanse landen leidde de vertoning ervan tot het stichten van kerkelijke gemeenten, stelt hij.

Boomsma beklemtoont dat de vrijwilligers ,,geen mensen proberen te bekeren. Het is niet de bedoeling dat er preekjes aan de deur worden afgestoken. De videoband moet voor zichzelf spreken.'' Invalshoek is de historische figuur Jezus. De video is gericht op niet-kerkelijken en randkerkelijken. Wie de band aanneemt, krijgt enkele weken later een vragenlijst voorgelegd. Dan wordt gevraagd of men meer wil weten over Jezus. In dat geval worden er gratis informatiecursussen aangeboden.

Naar verwachting zal een op de acht Leeuwarders de band aannemen, zo'n 5.000 mensen. Volgens Boomsma zouden dan tweehonderd van hen zich aanmelden voor een cursus. Boomsma: ,,Al zou er maar één interesse tonen, dan zijn we al blij.''

De gratis verstrekking van de film is mogelijk door een gift van een halve ton van een anonieme gever. Er is nog 20.000 gulden nodig, een bedrag dat op tafel moet komen door collectes in kerken en door christelijke zakenlieden.

Niet alle kerken zijn enthousiast over de video-evangelisatie-actie. Predikant H. le Cointre van de Samen-op-Weg-kerk in de Leeuwarder wijk Camminghaburen zegt niet te geloven in een video als evangelisatiemiddel. ,,Jezus wordt daarin neergezet volgens de klassieke dogmatiek als Zoon van God, die gestorven is voor de zonden van de mensen. De nadruk ligt op het individuele zielenheil.''

Le Cointre is van mening dat de kerk moet delen in de zorgen en vreugden van mensen. ,,Als gemeente proberen wij goede contacten met buurtverenigingen te leggen en naast de mensen te staan in moeilijke tijden. Dat is een andere insteek dan mensen alleen de kerk in te krijgen.''