Indonesië

In het artikel `Nederlandse strafkampen' (NRC Handelsblad, 14 september), staan twee onjuistheden. `Het Vietnam van Nederland heet Indonesië'.

Deze vergelijking gaat absoluut niet op. Voor Amerika was Vietnam een volkomen vreemd land. De Nederlanders bestuurden de facto reeds eeuwen Nederlands Oost-Indië en zoals in het artikel terecht vermeld, heerste na de Japanse capitulatie grote wanorde door de vele diverse ongeorganiseerde moordende milities.

Onterecht is de stelling dat Nederland de bedoeling had de kolonie voor het koninkrijk te behouden. In 1942 kondigde koningin Wilhelmina in haar befaamde `7 Decemberrede' reeds Indië's onafhankelijkheid aan.

Als dienstplichtigen vertrokken wij dan ook uit Nederland met de gedachte dat alvorens de soevereiniteit over te dragen, eerst de orde en veiligheid moest worden hersteld.