Gesprek Barak en Arafat `in goede sfeer'

Met nog slechts enkele weken onderhandelingstijd op de agenda hebben de Israelische premier Ehud Barak en de Palestijnse leider Yasser Arafat elkaar gisteravond ,,in goede sfeer'' ontmoet. De eerste ontmoeting tussen beide leiders sedert de mislukte top in Camp David, twee maanden geleden, vond plaats in de woning van Barak in Kochav Yair, nabij Tel Aviv.

Volgens Israelische en Palestijnse woordvoerders was de ontmoeting bedoeld het om vertrouwen tussen Barak en Arafat te herstellen als voorwaarde voor de nog te nemen grote vredesbeslissingen. De Amerikaanse president Clinton kwam tijdens het onderhoud in Kochav Yair aan de lijn. Hij sprak telefonisch met beide leiders afzonderlijk. Israelische en Palestijnse woordvoerders zeggen dat het onderhoud tussen Barak en Arafat niet tot een doorbraak heeft geleid. Een hooggeplaatste Israelische woordvoerder zei vanmorgen dat ,,Arafat een akkoord wil''. Volgens hem lopen de standpunten van Israel en de Palestijnen echter over tal van geschilpunten, dus niet alleen over Jeruzalem, nog ver uiteen. De komende dagen zal in Washington, onder strakke Amerikaanse leiding, alsnog een poging worden gedaan de basis te leggen voor een Israelisch-Palestijns akkoord. Arafat en Barak hebben Clinton toegezegd hun delegaties te gelasten in de Amerikaanse hoofdstad tot resultaten te komen.

De Likoed-oppositie heeft Barak gewaarschuwd dat hij met slechts dertig van de 120 stemmen in het parlement achter zich geen politieke basis heeft om een akkoord met de Palestijnen te sluiten dat ten koste gaat van Israels hoogste belangen. Moshe Arens, de ex-minister van Defensie van deze partij, zei vanmorgen dat Barak ,,als een dictator'' optreedt. ,,In een Westerse democratie is het niet denkbaar dat een premier onder die omstandigheden onderhandelt'', zei Arens.

Wegens zijn zwakke parlementaire positie werkt Barak koortsachtig aan de uitbreiding van zijn regeringscoalitie tot 61 parlementariërs, tien Arabische afgevaardigden inbegrepen. De Burgerrechtenpartij zal hoogstwaarschijnlijk snel in de regering terugkeren, gevolgd door de nieuwkomer Shinoei (Verandering) en een kleine Russische partij.

Ondertussen waarschuwen de Palestijnen voor onlusten indien Ariel Sharon, de leider van Likoed, van de politie toestemming krijgt om over twee dagen een bezoek te brengen aan de Tempelberg/Al-Haram al Sharif. Volgens de Palestijnen is Sharon er op uit om te provoceren. Het leiderschap van Sharon van Likoed komt in het geding indien Elyakim Rubinstein, de juridische adviseur van de regering, donderdag zijn beslissing bekend maakt inzake het dossier van de ex-Likoed premier Benjamin Netanyahu. In de media verschijnen berichten die suggereren dat Rubinstein heeft besloten Netanyahu niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs inzake het achterhouden van staatseigendommen en corruptie. In dat geval komt de weg voor Netanyahu open om het leiderschap van Likoed weer over te nemen.

    • Salomon Bouman