Geen mosselzaadvisserij in Waddenzee

Mosselkwekers vissen dit najaar geen mosselzaad op in de westelijke Waddenzee. Naar hun mening ligt er te weinig zaad, dat bovendien nog klein en zeer kwetsbaar is. Nu opvissen en verzaaien levert te veel verlies op, verwacht de Coöperatieve Producentenorganisatie (PO) van de Nederlandse Mosselcultuur. De organisatie bekijkt komend voorjaar of het mosselzaad wel opvisbaar is. De geringe zaadval zal de aanvoer van consumptiemosselen in 2002 nadelig beïnvloeden.

Een nieuwe tegenvaller, stelt de producentenorganisatie. Schaarste aan zaad in 1998 en 1999 zorgde al voor een matige aanvoer van mosselen in 2000, en een verwachte lage aanvoer in 2001. In de westelijke Waddenzee ligt momenteel naar schatting ruim 250.000 mosselton (1 mosselton is 100 kilo) zaad. Daarvan is 150.000 opvisbaar. Om aan de vraag naar consumptiemosselen te voldoen is gemiddeld per jaar 650.000 mosselton zaad nodig.