EU-lidstaten

Zonder enig plan en met beperkte visie besloten de EU-lidstaten in februari van dit jaar sancties tegen Oostenrijk in te zetten. Maar bedreigden de sancties de EU in haar functioneren, zoals deze krant van 13 september meldde?

Dat dergelijke maatregelen niet gebaseerd kunnen worden op een verdrag, betekent niet dat positieve resultaten uitblijven.

Ministers die een beetje zenuwachtig om elkaar heen dralen en toch besluiten om gemeenschappelijk stelling te nemen tegen een dreigende politieke stroming verdienen lof.

Natuurlijk dienen volgende stappen volgens een vastomlijnde procedure te verlopen, natuurlijk moet een ambitieuze internationale organisatie vastberadener tot besluiten komen om geen flaters voor de buitenwereld te slaan, en natuurlijk moet de EU ook kunnen bijten na het blaffen.

Maar, hoe dan ook, de EU heeft actie ondernomen. De lidstaten hebben elkaar en hun bevolking duidelijk gemaakt wat morele standaarden zijn.

Dat men nu gaat nadenken over subverdragen en verdragsaanpassingen is een logisch gevolg op een succesvolle impulsieve actie.

De EU heeft eindelijk ondernemingsdrang getoond. En dat is een onmisbare eigenschap om steeds sterker te worden.