Defensiepersoneel

In de artikelen over werving van defensiepersoneel (NRC Handelsblad, 9 en 11 september), wordt gesproken van 3.700 gewenste rekruten en de verwachting dat er dit jaar 2.800 opkomen. Er zou een extra kapitaalinjectie komen van 200 miljoen om de teruglopende werving om te buigen. Dit komt neer op plusminus 2 ton per persoon.

Anders gezegd: 4 maal zijn jaarsalaris om iemand te werven. In een ander artikel wordt gesteld dat `geld een van de obstakels is om jongens binnen te krijgen'. Een herverdeling tussen wervingskosten en salaris zou misschien uitkomst bieden.

    • W. de Graaf