De Grave verkent steun Amerikanen

De Verenigde Staten zullen een eventuele VN-vredesmissie in Eritrea hoogstens militair steunen als het op evacuatie van de troepen aankomt.

Dat valt op te maken uit de woorden die de Amerikaanse minister van Defensie William Cohen en zijn Nederlandse collega De Grave gisteren spraken na een ontmoeting op het Pentagon.

Minister De Grave was in de Amerikaanse hoofdstad om onder meer te verkennen in welke mate de Verenigde Staten een VN-vredesmissie willen steunen. Nadat de Veiligheidsraad vorige week een resolutie aannam die vraagt om een dergelijke missie, en nadat Canada verklaarde deelname aan een Eritrea-vredesmacht te overwegen, wordt daar ook in Den Haag serieus over nagedacht. ,,De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft ons dat met zoveel woorden gevraagd'', aldus De Grave.

De Nederlandse bewindsman wilde weinig concreets zeggen over zijn bevindingen op het Pentagon omdat hij die eerst aan het kabinet wil rapporteren. Hij legde er de nadruk op dat men in dit stadium alle gegevens verzamelt, zoals een analyse van de risico's en de kans dat een missie de vrede kan bevorderen. De Grave ontkende dat hij stond te popelen om tot uitzending over te gaan. Hij zei te verwachten dat het kabinet en Kamer zeer kritisch zouden luisteren naar een eventueel voorstel van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Op een vraag naar mogelijke Amerikaanse steun zei minister Cohen dat het om een klassieke vredesmissie gaat. Dat zijn VN-missies waarbij men het doel tracht te bereiken zonder inzet van geweld. Lukt dat niet dan beëindigt men de aanwezigheid van VN-troepen. Minister Cohen zei dat de Verenigde Staten op alle eventualiteiten voorbereid zijn als de Eritrea-missie zou doorgaan. Uit zijn woorden en uit die van minister De Grave was af te leiden dat de Verenigde Staten eventueel operationeel behulpzaam zouden kunnen zijn bij de versnelde afwikkeling van een mogelijke missie. Cohen vond het overigens te vroeg vooruit te lopen op een negatieve afloop.

,,Natuurlijk is het mogelijk Nee te zeggen op het verzoek van Kofi Annan'', zei De Grave later, ,,Dat hebben we al negentig keer gedaan. Maar als allerlei landen niet meedoen ontstaan er grote problemen. Ik heb Amerikaanse belangstelling bespeurd voor uitvoering van de VN-resolutie. Dat zien zij als een Amerikaans belang. Tegelijk is Nederland een langjarige bondgenoot van de VS. Dat speelt hier ook een rol.''

De Nederlandse bewindsman heeft de Amerikaanse defensie-gemeenschap er vandaag overigens aan herinnerd dat Europa zowel wat betreft de ingezette troepen als de kosten van economische wederopbouw het leeuwendeel van de gemeenschappelijke vredesoperaties in de Balkan voor zijn rekening neemt. In een toespraak tot de National Defence University in Washington zei dat ,,hoogst ongelukkig'' zou zijn als de Verenigde Staten de groeiende Europese zelfredzaamheid op defensiegebied zou aangrijpen voor een vertrek uit Europa. Hij citeerde met instemming de Amerikaanse senator Biden die `isolationisme een theorie op zoek naar bewijs' noemde.

    • Marc Chavannes