Westen wijst oppositie als winnaar aan

Het Westen heeft vooralsnog afwijzend gereageerd op de verkiezingen in Joegoslavië. De Amerikaanse regering heeft in een verklaring gewezen op ,,vergaande intimidatie door de autoriteiten en vele meldingen van onregelmatigheden''.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak over ,,een patroon van onregelmatigheden''. Ze zei ,,sterk'' te twijfelen aan de eerlijkheid van de verkiezingen. Joegoslavië ging gisteren naar de stembus om een nieuwe president, een nieuw federaal parlement en nieuwe gemeenteraden in Servië te kiezen. Zowel president Miloševic als opponent Koštunica eisten vanochtend de overwinning op.

De Britse minister Cook van Buitenlandse Zaken zei over ,,betrouwbare aanwijzingen'' te beschikken dat de Joegoslavische president door een ,,belangrijke meerderheid'' is weggestemd. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zei dat alle beschikbare informatie wees in de richting van een duidelijke overwinning voor Koštunica. In een eerste reactie koos de Europese Unie, bij monde van fungerend voorzitter Frankrijk, soortgelijke bewoordingen. ,,De definitieve uitslag is er nog niet. Maar in het licht van alle beschikbare informatie is het duidelijk dat elke claim van Miloševic op de overwinning frauduleus zou zijn'', aldus de EU.

Een waarnemer van het (Servische) Centre for Free and Democratic Elections noemde de verkiezingen een ,,totale puinhoop''. Er zou volop zijn gefraudeerd. Zo werden leden van de oppositie niet toegelaten in de lokale kiescommissies en keken Miloševic-aanhangers mee over de schouders van de kiezers, aldus de waarnemer. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering hekelde vanochtend de ,,grote aantallen, betrouwbare meldingen van onregelmatigheden''. Van te voren was er grote bezorgdheid over intimidatie, manipulatie en stemfraude tijdens de verkiezingen. Vooral in Montenegro, Zuid-Servië en Kosovo zou Miloševic stemmen proberen te stelen.

Westerse mogendheden verwachten dat Miloševic de macht niet uit handen zal geven, maar de uitkomst van de verkiezingen zal manipuleren. De pro-Westerse regering in de Joegoslavische zusterrepubliek Montenegro vreest voor provocaties door het leger, dat loyaal is aan Miloševic. Deze zou daarop de noodtoestand kunnen uitroepen en de uitkomst van de verkiezingen ongeldig verklaren. Miloševic zou dan aan de macht kunnen blijven.