Weekoverzicht

Dinsdag 26 september

LIBERTEL Telecomconcern Libertel houdt een buitengewone vergadering van aandeelhouders.

VERTROUWEN Het CBS maakt de cijfers over het concumentenvertrouwen in september bekend en publiceert de conjunctuurtest over augustus.

CONSUMENTENPRIJZEN Frankrijk komt met de consumentenprijsindex in september en de cijfers over de gezinsconsumptie in juli.

VERTROUWEN De Verenigde Staten maken de cijfers over het consumentenvertrouwen in september bekend.

WERKLOOSHEID Italië presenteert de cijfers over de werkloosheid in juli en het consumentenvertrouwen in september.

Woensdag 27 september

FORTIS Verzekeraar Fortis houdt een buitengewone vergadering van aandeelhouders.

DETAILHANDEL Japan komt met de verkopen van de groorschalige detailhandel in augustus.

Donderdag 28 september

REFERENDUM EMU Denemarken houdt een referendum over toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (Emu).

VACATURES Het CBS komt met de cijfers over de vacatures in het tweede kwartaal.

INDUSTRIE Japan maakt de industriële productie in augustus bekend.

DETAILHANDEL Italië komt met de cijfers de detailhandelsverkopen in juli en de uurlonen in augustus.

BBP De Verenigde Staten presenteren het bruto binnenlands product over het tweede kwartaal.

Vrijdag 29 september

WERKLOOSHEID Japan maakt de cijfers over de werkloosheid en de gezinsbestedingen in augustus bekend.

HUIZEN Japan komt met de cijfers over de in aanbouw genomen huizen en de orders in de bouwsector in de maand augustus.

PRODUCENTENPRIJZEN Frankrijk presenteert de producentenprijsindex in juli.

WERKLOOSHEID Frankrijk komt met de cijfers over de werkloosheid in augustus.

VERTROUWEN Frankrijk maakt de cijfers over het ondernemersvertrouwen in september bekend.

KREDIET Het Verenigd Koninkrijk komt met de cijfers over het consumentenkrediet in augustus.

BESTEDINGEN De Verenigde Staten presenteren de persoonlijke bestedingen en het persoonlijke inkomen in augustus.

Redactie: Annemarie van der Tuijn (economie@nrc.nl, fax [010] 406 69 07).