Strauss-Kahn had video affaire-Chirac

Temidden van alle voorlopige onzekerheid is één ding zeker: Dominique Strauss-Kahn, voormalig minister van Financiën in de regering-Jospin, was al twee jaar in het bezit van de videoband waarop een voormalige medewerker van president Jacques Chirac het staatshoofd aanwijst als het brein achter grootscheepse smeergeldpraktijken in de jaren tachtig. Strauss-Kahn bevestigde de band in bezit te hebben, nadat het weekblad l'Express dit gisteren op zijn website onthulde. `DSK' zei de band nooit bekeken te hebben, er geen gebruik van te hebben gemaakt en niet te weten waar hij de band gelaten had.

De oud-minister voegde daaraan toe ,,ieder politiek verband dat men geneigd zou zijn te leggen'' van de hand te wijzen, net als ,,ieder verband met welk fiscaal dossier dan ook'' en dat hij zich het recht voorbehield ,,iedereen die het tegendeel zou beweren'' gerechtelijk te vervolgen.

Die waarschuwing is gericht aan het adres van de advocaat Alain Belot. Na de publicatie, vorige week in het dagblad Le Monde, van de postume memoires van Jean-Claude Méry, waarin Jacques Chirac als de instigator van frauduleus handelen wordt aangewezen, is justitie op het spoor gekomen van Belot. Deze zou het contact hebben gelegd tussen Méry en de producent van de video, waarvan de publicatie in Le Monde een transcriptie was. De fiscaal jurist Belot zou na de opname het origineel en enkele kopieën hebben meegenomen. In 1998, toen Strauss-Kahn nog minister van Financiën was, zou Belot, een bekende van de minister, een exemplaar van de opname aan de minister overhandigd hebben in de hoop op een soepele afhandeling van de belastingaangifte van zijn klant Karl Lagerfeld. Deze beroemde mode-ontwerper lag destijds onder vuur wegens vermeende belastingontduiking.

Volgens Belot heeft Strauss-Kahn hem, na de onthullingen in Le Monde, op het hart gedrukt te zwijgen over het feit dat hij de videoband in bezit heeft.

Als de beweringen van Belot, die pas na forse druk van de onderzoeksrechters gedaan zouden zijn, op waarheid berusten, neemt de smeergeldaffaire rondom president Jaques Chirac, een totaal onverwachte wending. Weliswaar is DSK eind vorig jaar afgetreden als minister van Financiën (omdat hij er van verdacht wordt betrokken te zijn bij andere fraude-zaken), maar hij blijft een partijgenoot van de socialistische premier Lionel Jospin. Daarmee krijgt de complottheorie van medestanders van Chirac die de onthullingen van vorige week direct al op het conto schreven van `links', een steuntje in de rug.

Indien Belot de waarheid spreekt, is Strauss-Kahn zich in grote moeilijkheden. Hij zou zich, behalve voor zijn vermeende betrokkenheid bij fraude, ook moeten verantwoorden voor het achterhouden van belastend materiaal.