`Nee' tegen beperken buitenlanders

De Zwitsers hebben zich in een referendum uitgesproken tegen het beperken van het aantal buitenlanders in het land tot maximaal 18 procent. Ruim 63 procent was tegen het stellen van een maximum en in geen van de kantons behaalden de voorstanders een meerderheid.

In het conservatieve kanton Schwyz was de steun voor het referendum met 51,6 procent het grootst. De opkomst, iets meer dan 43 procent, was normaal voor Zwitserse referenda.

Zwitserland telt op dit moment meer dan 19 procent buitenlanders. Een meerderheid voor het referendum zou dus hebben betekend dat er mensen het land hadden moeten verlaten. Want ook al was de regering fel tegen, het referendum was een volksinitiatief met een bindend karakter.

Binnen de regeringspartijen bestond alleen bij de rechts-liberale Zwitserse Volkspartij van de populist Christoph Blocher verdeeldheid. De partijleiding was tegen, maar tijdens een congres enkele maanden geleden bleek een meerderheid van de leden voor het uitbrengen van een positief advies.

Het Zwitserse bedrijfsleven heeft gewaarschuwd dat het beperken van het aantal buitenlanders zou kunnen leiden tot een stagnatie van de economie. De werkloosheid in Zwitserland is slechts 1,8 procent, waardoor veel bedrijven zich genoodzaakt zien om werknemers uit het buitenland te halen.

De Zwitserse regering heeft steeds gewaarschuwd dat steun voor het referendum zeer schadelijk zou zijn voor het imago van van het land. De humanitaire traditie van het land was ernstig beschadigd door de berichten over de houding van het neutrale Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De initiatiefnemer van het referendum, Philipp Müller, zei dat hij niet had verwacht dat zijn voorstel het zou halen. Hij was teleurgesteld dat zijn partij, de conservatief-liberale FDP, zich tegen het initiatief had uitgesproken, maar tevreden dat een ,,signifikant deel'' van de bevolking hem had gesteund.

Zwitserland heeft de laatste jaren veel vluchtelingen (vooral uit Kosovo) opgenomen. Maar het grote aantal buitenlanders moet vooral verklaard worden door de strenge wetgeving, die het heel moeilijk maakt om het Zwitserse staatsburgerschap te verkrijgen.