Nederland bereid deel oliereserve te verkopen

Nederland is bereid om samen met andere Europese landen een deel van de strategische olievoorraad te verkopen, als dat helpt om de prijs van olie en brandstoffen te drukken.

Dit heeft minister Zalm van Financiën gezegd na afloop van de halfjaarlijkse vergadering van het beleidsbepalende comité van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Praag.

Tijdens die vergadering werd besloten dat landen die in de positie zijn om hun voorraden te verkopen, zullen onderzoeken of het mogelijk is om het Amerikaanse voorbeeld van vrijdag te volgen. Vrijdag kondigden de VS aan dat zij in oktober in totaal 30 miljoen vaten olie uit hun strategische voorraad op de markt zullen brengen, om zo de druk op de olieprijs te verlichten. Nederland heeft een noodvoorraad van bijna 35 miljoen vaten.

Op de termijnmarkt in Londen stond rondom het middaguur de prijs van Brent (olie uit de Noordzee) voor levering in november iets lager op 30,30 dollar per vat en bleef op de valutamarkt de koers van de euro stabiel op 0,88 dollar.

Zaterdag namen de zeven belangrijkste industrielanden (G7) zich voor om de gunstige groei van de wereldeconomie te verdedigen tegen de hoge olieprijs en wisselkoersinstabiliteit. Het voornemen volgde op de steunoperatie voor de sterk gedaalde euro, die vrijdag door Europese Centrale Bank (ECB) en de centrale banken van de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada op Europees initiatief werden uitgevoerd, en op de Amerikaanse beslissing van vrijdag de strategische olievoorraad aan te spreken.

President Wellink van De Nederlandsche Bank zei vanmorgen in een reactie dat de interventies tot doel hebben ,,onzekerheid te creëren op de valutamarkt'', die steeds eenzijdiger posities tegen de euro was gaan innemen. ,,Het gaat om het herintroduceren van een tweezijdig risico, waarbij handelaren zich ook moeten realiseren dat de euro omhoog kan. De G7 verwelkomde de Amerikaanse oliemaatregel. De Amerikaanse minister van Financiën, Summers, noemde de hoge olieprijs ,,een donkere wolk aan de goeddeels blauwe hemel van de wereldeconomie.'' De Franse minister van Financiën Fabius stelde dat de wereldeconomie een ,,ontsnappingsroute'' nodig heeft om de olieprijs te drukken. De EU stuurt een brief met een oproep tot samenwerking tussen olieproducenten en -consumenten naar de organisatie van olieproducerende landen, OPEC. Deze viert deze week in Caracas haar 40-jarige bestaan. [Vervolg G7: pagina 13]

HOOFDARTIKEL: pagina 7

OLIE EN EURO: pagina 13

De euro-interventies van vrijdag en de olieprijs domineerden de agenda in Praag. De G7 beklemtoonde dat vrijdag tegen de lage eurokoers gezamenlijk was opgetreden, en liet weten ,,de marktontwikkelingen nauwgezet te volgen en samen te werken op de valutamarkt wanneer dat noodzakelijk is.'' Deze passage werd uitgelegd als een bereidheid om opnieuw te interventiëren als de euro weer zou wegzakken op de valutamarkt.

Vanmorgen bleef de koers van de euro stabiel op 0,88 dollar per euro. Dat is hoger dan het niveau van 0,8630 dollar van voor de interventie, maar lager dan de piek van 0,90 dollar die tijdens de interventie werd bereikt.

In de dealingrooms van grote banken in Nederland werd het risico dat er opnieuw wordt ingegrepen vanmorgen reëel geacht. Donderdag wordt in Denemarken een referendum gehouden over deelname van het land aan de euro, hetgeen voor nieuwe valuta-onrust rondom de euro zou kunnen leiden.

Het IMFC, het beleidsbepalende orgaan van het IMF, kwam gisteren overeen dat de rol van het IMF moet worden gestuurd in de richting van zijn oorspronkelijke opdracht, het bewaken van de internationale financiële stabiliteit. Het toezicht op het beleid van de aangesloten landen zal worden versterkt en uitgebreid, er zal een betere coördinatie komen met de activiteiten van de Wereldbank en de verschillende kredietmogelijkheden die het Fonds biedt zullen worden verminderd. Het IMFC herhaalde de verwachting dat aan het einde van dit jaar 20 allerarmste landen in aanmerking komen voor schuldverlichting onder het zogenoemde HIPC-initiatief.