Na de fietsers rijdt de BMW het Domplein af

Gisteren namen negentig gemeenten deel aan een vrijwillige autoloze zondag. In Utrecht viel het startschot, maar lang niet iedereen wilde de auto laten staan.

,,De auto zit in ons'', zegt voorzitter Aleid Groothof van het Landelijk Overleg Autovrije Zondag. ,,Hij vervormt, maakt dat we langs elkaar heen leven.

Automobilisten veranderen in agressieve personen zodra ze het portier achter zich dichtslaan.'' Groothof staat onder een luifel op het Domplein in Utrecht. Links van haar een stapel skeelers, rechts komt een donkerblauwe BMW aangereden. De bestuurder stapt uit, loopt de Domtoren binnen en laadt rustig zijn auto vol dozen. Als burgemeester Brouwer een half uur later het startschot geeft voor de fietstocht van Utrecht naar Amsterdam – de officiële landelijke opening van de autoloze zondag – is de BMW-bezitter klaar. Hij start zijn auto en rijdt achter de laatste fietser het plein af.

De gemeente Utrecht heeft voor de gelegenheid de toegangsbruggen tot de binnenstad voor auto's afgesloten. Een regionaal politieteam en leden van atletiekvereniging Hermes houden toezicht. ,,Maar het barstte vanmorgen al van de auto's'', zegt een verkeersagent op het Lepelenburg aan het eind van de middag. ,,Toen ik met negen automobilisten tegelijk in discussie was over het nut van deze actie, ben ik ermee gestopt. We mogen niet bekeuren.'' De agent heeft zich beperkt tot het vrijhouden van een rijbaan voor de skatersrun en de jeugdloop.

Tijdens de openingsceremonie noemde voorzitter W. Duyvendak van de vereniging Milieudefensie het ,,schandalig'' dat de Nederlandse regering – in tegenstelling tot de andere landen van de Europese Unie – niet wil deelnemen aan de jaarlijks terugkerende Europese autovrije dag op 22 september. De steun van het rijk is volgens Duyvendak nodig om bijvoorbeeld een kort geding van onwelwillende ondernemers te voorkomen.

De Utrechtse wethouder Kernkamp (D66, Verkeer) beloofde zijn stadsgenoten over twee tot drie jaar ,,op z'n minst twee autovrije dagen per jaar, te beginnen met de binnenstad''. Om zijn goede bedoelingen kracht bij te zetten, leverde de wethouder voor een dag zijn autosleutels in. Zijn Mercedes 230 – ,,ik rijd veel op de middellange afstanden'' – ging voor een dag aan de ketting.