Missing

Op 22 juli 1983 schreef Sytze van der Zee, toen correspondent van deze krant in Washington, een verhaal met als kop: `Kissinger terug in centrum Amerikaanse politiek. Grote genade'. De kop verwoordde de reactie van The Washington Times op het besluit van president Reagan om Kissinger te benoemen tot voorzitter van de Commissie voor Midden-Amerika. Van der Zee beschreef de `sceptische zoniet afwijzende reacties op de nieuwste stunt' van Reagan `om zijn politiek ten aanzien van Midden-Amerika op een bredere leest te schoeien.' Hij citeerde onder anderen New York Times-commentator Tom Wickler ,,die Kissinger `de Grote Ontwrichter van Chili' noemt.'' In september 1983 was het tien jaar geleden dat met geweld een einde werd gemaakt aan de regering-Allende en volgens Wickler had de oud-minister van Buitenlandse Zaken ,,een uiterst actieve rol gespeeld bij de ondermijning van Allende's regering in Chili''.

Na de coup, op 11 september 1973, trad een junta aan onder leiding van Augusto Pinochet. De junta stelde zich ten doel het marxisme in Chili met wortel en tak uit te roeien. Een golf van arrestaties ging door het land. Duizenden mensen werden geëxcecuteerd. Dode lichamen lagen in de straten van Santiago. Lijken, zonder hoofd en met de armen op de rug gebonden, dreven in de Nuble-rivier in centraal Chili. Overal in het land verrezen kampen waar mensen zonder vorm van proces in hechtenis werden gehouden.

De Amerikaanse journalist Charles Horman, met zijn vrouw woonachtig in Chili, verdween op 17 september 1973. Even na 5 uur 's middags werd hij door soldaten van huis `opgehaald' en in een legertruck geduwd. Volgens de junta moest hij uit de weg worden geruimd omdat hij wist van de betrokkenheid van de CIA bij de coup. Volgens Thomas Houser, op wiens boek Missing de gelijknamige film is gebaseerd die RTL5 vanavond uitzendt, werd Horman op 20 september geëxcecuteerd.

In Missing wordt op een even aangrijpende als beklemmende manier de zoektocht naar Charles Horman in beeld gebracht. Op 5 oktober 1973 arriveert zijn vader (type law and order) in Chili. De vader gaat aanvankelijk uit van de goede wil van zijn gesprekspartners op de Amerikaanse ambassade die, denkt hij, zijn zoon ook terug willen vinden. Hij kan de scepsis van zijn schoondochter jegens de autoriteiten bepaald niet waarderen. Tot hij merkt dat beiden op een doortrapte manier aan het lijntje worden gehouden.

Op 18 oktober '73 verneemt de vader eindelijk dat zijn zoon dood is. Op de vraag of hij hem kan zien, antwoordt de man van de ambassade dat dat onmogelijk is: Charles Horman was ingemetseld in een muur.

Missing (Constantin Costa-Gavras, VS, 1982), RTL5, 20.30-22.45u.