Leger Filippijnen doodt 100 rebellen

Het Filippijnse leger zegt ruim honderd moslimrebellen te hebben gedood bij gevechten op Jolo, een klein eiland in het zuiden van de Filippijnen waar rebellen van Abu Sayyaf ruim vijf maanden gijzelaars vasthouden. Vorige week zaterdag beval de Filippijnse president Estrada een grootscheepse militaire aanval op de kampen van Abu Sayyaf. De operatie van het leger heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Estrada en het leger verwachtten dat ze drie tot hooguit zeven dagen nodig zouden hebben om de rebellen weg te vagen. Vandaag is de tiende dag ingegaan en de rebellen houden nog 17 van de oorspronkelijk 19 gijzelaars vast. Vluchtelingen maken melding van willekeurige bombardementen rond rebellenkampen. Honderden burgers zouden zijn omgekomen.