Justitie keert 37 miljoen uit aan schadevergoedingen

Het departement van Justitie heeft vorig jaar 10,8 miljoen gulden uitgekeerd aan mensen die ten onrechte gedetineerd zijn geweest. Bij schadevergoedingen aan deze groep gaat de rechter doorgaans uit van een bedrag van 150 gulden per dag. Slachtoffers van geweldsmisdrijven kregen in totaal 9,4 miljoen gulden.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie op grond van het overzicht `schadeloosstellingen derden' van de afzonderlijke arrondissementen.

Aan TBS-gestelden die wegens capaciteitstekort niet konden worden behandeld én aan advocaatkosten, gemaakt door verdachten wier schuld niet kon worden bewezen was Justitie in totaal 17,1 miljoen gulden kwijt.

Zogenoemde TBS-passanten hebben recht op een uitkering van duizend gulden per maand als de overheid geen kans ziet hen binnen een half jaar in een daartoe geëigende kliniek onder te brengen, zo heeft de Hoge Raad in 1997 in een arrest bepaald.

De uitkeringen aan TBS-passanten, schadeloosstelling voor advocaatkosten en de bedragen voor ten onrechte gedetineerden beliepen vorig jaar samen 4,8 miljoen gulden meer dan in 1998. Dit jaar zal dat bedrag naar verwachting beduidend lager zijn. Het departement gaat ervan uit dat het met name capaciteitstekort van TBS-gestelden zo zeer zal zijn ingelopen dat juist deze post beduidend lager uitpakt.

Justitie wijst er verder op dat het Openbaar Ministerie vorig jaar een aantal kostbare schikkingen heeft moeten treffen met personen die ten onrechte verdacht bleken te zijn van fraude op de effectenbeurs.

In de zogenoemde Urka-zaak kregen vorig jaar Bertus C. en de Indiër Naheed K. een schadeloosstelling van respectievelijk 60.000 en 100.000 gulden, omdat hun deelname aan drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie niet kon worden bewezen.